Logo: Møbelverkstedet restaurering

Restaurering av andre gjenstander


Sendingskurv i biter før restaurering

Sendingskurv i biter

Ferdig restaurert sendingskurv

Ferdig restaurert sendingskurv

Restaurering av sendingskurv

En sjelden, gammel sendingskurv som bæres av 4 soldater i 1700-tallsuniformer hadde flere bruddskader og var delvis falt fra hverandre. Bitene lot seg reparere og pusle sammen på plass så den står hel og fin igjen. Vi setter pris på uvanlige utfordringer.


Dukkekommode før restaurering

Dukkekommode før restaurering

Dukkekommode etter restaurering

Dukkekommode etter restaurering

Restaurering av dukkekommode

Gamle leker er ofte forseggjorte miniatyrmøbler. Denne er ca 12 cm høy. Vi limte skroget, kompletterte manglende ben, renset og bonet overflaten og fikk dreiet opp de manglende skuffeknottene.


Haavik Else trillehest i deler før restaurering

Haavik Else trillehest i deler

Haavik rullehest ferdig limt og restaurert

Haavik rullehest ferdig limt og restaurert

Malt lekehest

Lekehesten hadde gått opp i limingen og gjordtbåndet som danner den fleksible forbindelsen mellom for- og bakpart som gjør det mulig å svinge, var slitt tvers av.
Delene ble limt sammen og det ble satt inn nytt gjordtbånd. Malingen fikk være gammel og slitt slik den hadde vært da eieren var barn. Gamle gjenstander har ikke bare bruksverdi, men minst like stor verdi som minner. Da er det viktig å ikke fjerne spor og karaktertrekk som er en del av minnene.


Rolls Royce balsatre i sprekker

Rolls Royce balsatre i sprekker

Restaureringsarbeid av Rolls Royce

Restaureringsarbeid av Rolls Royce

Restaurering av Rolls Royce

Deler av karosseriet på den gamle Rolls Royce er i tre. Arbeidet gikk ut på å lime inn balsatre i tørkesprekkene i karosseriet for å skape en hel overflate med fleksibel fylling i sprekken.

〈   Tilbake til Gjenstander

Back to Top