Logo: Møbelverkstedet restaurering

Restaurering av klokkekasser


Kaminurkasse med boullearbeider under arbeid

Kaminurkasse med Boullearbeider under arbeid

Kaminurkasse med boullearbeider ferdig restaurert

Kaminurkasse med Boullearbeider ferdig restaurert

Restaurering av kaminur med Boulle-arbeider

Det forseggjorte kaminuret fra slutten av 1800-tallet trengte omfattende restaurering for å gjenvinne fordums glans. Treverket er dekorert med skilpaddeskall med innfelt dekor i tinn og messing. Denne typen dekorasjonsarbeid kalles Boulle-arbeider


Detalj av gulvur under restaurering

Detalj av gulvur under restaurering

Gulvur med kineserier

Gulvur med kineserier

Restaurering av gulvur med kineserier

Kineserier er lakkarbeider i kinesisk stil. Avskallinger av partier med lavt relieff må bygges opp med kredering før fargelakken legges på.


Klokkehode før komplettering

Klokkehode før komplettering

Klokkehode etter komplettering

Klokkehode etter komplettering

Restaurering av gulvurhode med ornamenter

En stor del av det flotte toppornamentet på gulvurets hode var forsvunnet. Et nytt ble formet på bakgrunn av de eksisterende restene og kjennskap til tilsvarende utsmykninger på andre gulvur. Ornamentet er skåret ut i tre og kredert og forgylt.

〈   Tilbake til Gjenstander

Back to Top