Logo: Møbelverkstedet

Københavngata 2
0553 Oslo
Telefon: 22 37 91 00

produksjon@mobelverkstedet.no
restaurering@mobelverkstedet.no

Københavngaten 2, med den karakteristiske pipen fra 1867.
Logo: Møbelverkstedet produksjon as
Facebook-ikon

Foto: Pål Hald
Pål Hald
Mobil: +47 920 83 331

ph@mobelverkstedet.no

Foto: Mikkel Hald
Mikkel Hald
Mobil: +47 920 96 752

mh@mobelverkstedet.no

Logo: Møbelverkstedet restaurering

Foto: Hanne Bjørk
Hanne Bjørk
Mobil: -47 911 37 716

hb@mobelverkstedet.no

Foto: Anne Cathrine Hagen
Anne Cathrine Hagen
Mobil: +47 934 22 566

ac@mobelverkstedet.no

© Møbelverkstedet produksjon & restaurering 2023. Københavngata 2 | 0553 Oslo | Telefon 22 37 91 00 | produksjon@mobelverkstedet.no | restaurering@mobelverkstedet.no

Skroll til toppen