Logo: Møbelverkstedet restaurering

Prosjektledelse og rådgivning

Verkstedet har erfaring med å lede større og mindre restaureringsprosjekter som involverer flere fagområder. Det omfatter prosjektadministrasjon og å skaffe riktig og god håndverkerkompetanse til riktig tid i prosjektet og sørge for gjennomføring innenfor gitte tids- og prisrammer. Vi kan registrere gjenstander og aktiviteter i Primus. Vår brede erfaring gjør at vi kan yte rådgivningstjenester ved behov.

Eidsvollsbygningen | Rikssalvinduet

Eidsvollsbygningen

Statsbygg har på oppdrag fra Kulturdepartementet gjennomført en total restaurering av Eidsvollsbygningen til Grunnlovsjubileet 2014. Arbeidet er foretatt i nært samarbeid med Riksantikvaren og Eidsvoll 1814. Målet har vært å tilbakeføre bygningen mest mulig til slik den var i 1814, men også å bevare eiendommen og forebygge fremtidig skade.

Skanska var hovedentreprenør og Møbelverkstedet restaurering as fikk oppdraget med å restaurere vinduer i hovedbygning og paviljonger. I tillegg fikk vi oppdraget med å restaurere blindvinduer, tilbakeføre rikssalsvinduene, lage nye vinduer til østfasaden etter forbilde av rikssalsvindu og å restaurere innvendige vinduer og dører med glass.

Oppdraget ble løst som et samarbeidsprosjekt mellom følgende firmaer og personer: Møbelverkstedet restaurering as ved Hanne Bjørk: prosjektering og organisering av arbeider.
Klaveness Maler- og byggmesterforretning as ved Ole Andreas Klaveness: restaurering og maling av treverk på alle fasadevinduer.
Gaarder Trehåndverk ved Hans Henning Gaarder: tilbakeføring av Rikssalsvindu og produksjon av nye vinduer.
Ilker Dursuns Gode selskap ved Ilker Dursun: restaurering av vinduer og produksjon av nye.
Uhnger ved Sverre Uhnger: restaurering av vinduer.
Norsk Kunstglass ved Tone Stensrud: innglassing av nye vinduer og Rikssalsvinduer.
Verksmia ved Jan Remø: reparasjon av og tillaging av nye beslag.

Foto: Møbelverkstedet/HB

Restaureringsarbeider i Høyesterett hus
Restaureringsarbeider i Høyesterett hus
Skader på vinduer i Høyesterett
Skader på vinduer i Høyesterett

Høyesteretts hus

Rett etter bombeangrepet den 22. juli ble håndverkere engasjert av Statsbygg for å istandsette den ødelagte bygningen. Rask oppstart av arbeidene bidro til at ansatte kunne fortsette sitt arbeids i bygningen og gjennomføre rettssaker fra 13. august.

Skadene og ødeleggelsene på Høyesteretts hus var store: Alle rom fra og med inngangspartiet og til Grubbegata ble rammet.

Møbelverkstedet organiserte arbeidene med å reparere vinduer, dører og interiør og koordinerte arbeidene med glassmester, maler, gardinsyere og rengjøringspersonalet.

Les mere…
http://www.statsbygg.no/Nytt-fra-Statsbygg/Nyheter/2012/Hoyesteretts-hus-Pris-for-restaurering/
(Omtale av pristildeling, Statsbygg)
Omtale av prosjektet, Bygg og bevar
http://www.byggogbevar.no/artikkelarkiv/hoeyesterett.aspx
Pristildeling; Bygg og bevar
http://www.byggogbevar.no/artikkelarkiv/moebelverkstedet-restaurering-vant-bygg-og-bevar-prisen.aspx

Beising av nye gulv
Beising av nye gulv

Holocaust senteret

Bunkeren er en del av Villa Grande, på Bygdøy i Oslo. Bunkeren antas å ha blitt bygget og innredet i perioden 1941-1945. Den er innredet for teknisk utstyr og mannskap. Den dekker et areal på ca 65 m². Bunkeren er laget i betong og har en innredning i treverk. I bunkeren er det originale installasjoner som ventiler, elektrisk anlegg, telefonlinjer og friskluftanlegg.

Prosjektet omfattet stabilisering av eksisterende innredning, tillaging av nye gulvlemmer og etablering av avfuktingsanlegg.
Møbelverkstedet v Hanne Bjørk stod for prosjektledelse og organisering av arbeidene i samarbeid med HL-senteret.

Prosjektet engasjerte følgende firmaer og personer:
Mycoteam: måling av luftkvalitet og råte i treverk.
Alfsen & Gunderson as: montering av avfukter.
Ilker Dursuns Gode selskap: snekkerarbeid
Myhre Lås- og Mek: metallarbeid.
Murmester Terje Berner as: prøvetaking av mur og puss.
Strøminstallatøren a.s.: dokumentasjon og utbedring av eksisterende anlegg og installering av elektrikerarbeid.
Arkitekt Jens Treider: bygningsantikvarisk rådgiver
Konservator Jan Petter Brennsund: Norsk Folkemuseum: objektkonservator, metall
Brann, nød- og ledelys er montert i samråd med Statsbyggs driftsansvarlig på Villa Grande.

Les mere…
www.hlsenteret.no/utstillinger/permanent-utstilling/bunker-ii.html

© Møbelverkstedet produksjon & restaurering 2023. Københavngata 2 | 0553 Oslo | Telefon 22 37 91 00 | produksjon@mobelverkstedet.no | restaurering@mobelverkstedet.no

Skroll til toppen