Logo: Møbelverkstedet restaurering

Interiør

Møbelsnekkerens arbeidsområde omfatter både løse møbler og fast inventar. Det kan dreie seg om skapinnredninger, dører og listverk, veggpaneler og parketter. Vi restaurerer faste innredninger med lakkert overflate på linje med møbler og har utviklet høy kompetanse på dette feltet. Vårt arbeide omfatter også spesielle interiører med høy verneverdi.

 


Foto: Restaurering av Ås festsal

Restaurering av festsalen på NMBU, Ås. Prosjektet er utført med våre samarbeidspartnere Juliane Derry, Anne Marie Skartum, Ilker Dursun og Trine Guriby.

NMBU, Ås

Urbygningen har i 100 år vært et sentralt bygg for det som tidligere het Norges Landbrukshøgskole. Urbygningen med den flotte festsalen i dragestil ble innviet i 1901.

Restaureringsarbeidene ble startet opp i januar 2015. Bygningen og salen er tegnet av arkitekt Ole Sverre. Salen er fredet og kravene til restaureringsarbeidene var derfor høye for å ivareta kulturhistoriske verdier. Innredningen er utført i gran og furu som er beiset og lakkert. Salen er 10x15meter og det er 6 meter under taket med mezzanin. Arbeidet omfattet treverksreparasjoner, rensing av all overflate, retusjering av skader og overflatebehandling med olje og skjellakk.Foto: Brøggers kontor

Professor Brøggers kontor

Professor Brøggers kontor på Geologisk museum, UiO ble innredet i 1917 med veggpaneler, sofa, hyller, skap og arbeidsbord langs veggene i rommet. Deler av innredningen ble fjernet på 1960-tallet og restaurerings-oppdraget omfattet både restaurering av den gjenværende innredningen og komplettering av det som manglet. Den nye innredningen ble laget i pitch-pine som nøyaktige kopier av den gamle. Den originale overflatebehandlingen var til dels sterkt nedbrutt. Den ble restaurert og bygget opp igjen med en overflatebehandling som vi utviklet til formålet.


Apoteket Elgen

Apoteket Elgen

Apoteket Elgen

Apotekinnredningen fra 1927 er utført i gulbeiset og lakkert flammebjørk. Slitasjen etter mange års bruk var omfattende og deler av innredningen ble demontert og tatt med til verkstedet for reparasjoner og overflatebehandling. Resten av innredningen ble restaurert på stedet. Noen nye deler inngikk også i oppdraget. De ble farget inn og lakkert slik at de passet inn i interiøret. I dag brukes lokalene til frisørsalong.

〈   Tilbake til Restaurering

Back to Top