Logo: Møbelverkstedet restaurering

Restaurering av speilrammer


Speilramme under restaurering

Speilramme under restaurering

Speilramme etter restaurering

Speilramme etter restaurering

Restaurering av forgylt speilramme

Et rikt utskåret speil fra slutten av 1700-tallet hadde flere sprekker i rammen, avskallinger og skader i forgyllingen. Sprekkene ble stabilisert, avskallingene og skadene restaurert og manglene komplettert (hvite felter på bildet).


Rokokko speilramme før restaurering

Rokokko speilramme før restaurering

Rokokko speilramme etter restaurering

Rokokko speilramme etter restaurering

Restaurering av engelsk rokokkospeil

De forgylte ornamentene ble demontert og restaurert. Rammens skader i treverket ble utbedret og overflaten renset og bonet med skjellakk før ornamentene ble montert igjen.


Speiltopp før rensing og komplettering

Louis 16. speiltopp før rensing og komplettering

Speiltopp etter rensing og komplettering

Speiltopp etter rensing og komplettering

Restaurering av Louis 16. speil

Den ene av de intrikate blomsterrankene manglet og det måtte skjæres en ny. Den ble forgylt og montert etter at andre mangler var komplettert og overflaten renset for gammelt smuss.


〈   Tilbake til Gjenstander

Back to Top