Logo: Møbelverkstedet

Felles prosjekter

Vårt mål er å levere håndverkstjenester av ypperste kvalitet til kunder både i privat og offentlig sektor. Vår brede faglige kompetanse understøttes av vårt gode nettverk og solide samarbeid. På store prosjekter samarbeider vi og drar nytte av at vi har ulik kompetanse. Under har vi presentert noen av disse.


Universitetet i Oslo

Restaurering av Professor Brøggers kontor fra 1917 i Geologisk museum på Tøyen.

Møbelverkstedet var utførende entreprenør for arbeidene som foruten møbelsnekker- og møbelrestaureingsarbeidene omfattet murer, elektriker, maler, glassmester, gulvlegger og låsesmed.

Det ble laget nye deler til innredningen som nøyaktige kopier av de opprinnelige der disse manglet. Det ble gjort undersøkelser av den opprinnelige overflatebehandlingen for å finne riktig metode for behandling av de nye delene og restaurering av de gamle. Rommet ble tilbakeført til sitt opprinnelige utseende, men med moderne elektrisk og datateknisk utstyr og låssystemer uten at dette ble synlig i rommet.

Universitetet i Oslo og Brøggers kontor


Statsministerens kontor

Restaurering av empirestoler og produksjon av kopier.

12 av kong Karl Johans stoler ble restaurert i 2009 for Statsministerens kontor. Dette arbeidet resulterte i en bestilling på 8 nye stoler som nøyaktige kopier av originalene.

Originalene var utført i en mørk mahogni, noe som ikke kunne brukes på kopiene. Disse ble utført i italiensk nøttetre som har en vesentlig lysere farge og gjorde overflatebehandlingen utfordrende. Både originalene og kopiene er franskpolert med skjellakk på samme måte som det ble gjort da stolene var nye omkring 1825.

Kopi og original av stoler til Statsministerens kontor


Høyesterett

Restaurering av høyesterett etter bomben 22 juli.

Møbelverkstedet var blant de første håndverkerne på Høyesterett hus for å sikre og begrense skadeomfanget etter de store skadene. Et omfattende arbeid som startet de første dagene med å samle inn løse emner på gateplan til etablering av et snekkerverksted på stedet for et møysommelig restaureringarbeid av karmer, vindusrammer og tilhørende innvendige foringer og paneler og annet ødelagt interiør.
Arbeidet var krevende og vår felles kompetanse innen produksjon og restaurering kom her til nytte. Møbelverkstedet restaurering as hadde prosjektledelsen som de også fikk Bygg og Bevar – prisen for i 2012.

Restaureringsarbeider i Høyesterett hus

〈   Tilbake til Møbelverkstedet

Back to Top