Logo: Møbelverkstedet produksjon as

Vi er en lærlingebedrift

Som ansvarlig snekkerbedrift ønsker vi å ta vare på våre håndverkstradisjoner gjennom opplæring av lærlinger og hospitanter. Møbelverkstedet har siden 1996 vært godkjent av Oslo kommune utdanningsetaten for å ta inn lærlinger og tilby opplæring fastsatt i læreplanen. Siden oppstarten har Møbelverkstedet utdannet 12 møbelsnekkersvenner og tatt imot hospiteringskandidater fra inn og utland.
Opplæringen tilpasses lærlingen eller hospitantens evner, interesser og forutsetninger.

Vi har lærling - Logo

〈   Tilbake til produksjon

Back to Top