Logo: Møbelverkstedet restaurering

Møbler

Møbelrestaurering er et stort fagfelt som krever kunnskap om blant annet stilhistorie, møbelkonstruksjoner, treslag, beslagtyper og mange ulike overflatebehandlinger for å sikre et godt resultat.

 Foto: Restaturering av stoler

Restaurering av stoler

Restaurering av stoler kan by på mange utfordringer. Det er vesentlig at stolen er stabil og tåler bruk. Tappforbindelsene må passe godt sammen og være sterke. Men bruksslitasje kan være et viktig trekk ved stolen og må da ikke fjernes.

Les mer om restaurering av stolerFoto: Pembrokebord

Restaurering av bord

Bord med ulike skader på platen hører med til de vanligste oppdragene våre og kan spenne fra enkel retusjering og fjerning av flekker til full omlakkering, liming av sprekker og løs finer til innfelling av nytt treverk i deler av platen.

Les mer om restaurering av bordFoto: Skrogmøbler

Restaurering av skrogmøbler

Skrogmøbler omfatter en rekke forskjellige møbler som skap, kister, kommoder, skatoller mv. Felles for dem er at grunnkonstruksjonen danner en kasse eller skrog.

De kan være innredet på ulike måter med lokk, skuffer, dører og skriveklaff og restaureringen omfatter ofte å sørge for at disse elementene har god funksjon så de lett kan åpnes og lukkes.

Les mer om restaurering av skrogmøbler

〈   Tilbake til Restaurering

Back to Top